הטוקייה

Created By: Shaqinator

5 members

Group Website: shaqkap@gmail.com

פה מהמרות השרמוטות

Group closed. Find more groups.

Entries

Entry, Owner Score Champion
יואב הגוי, Alon Braslaver 120 Bucks View
המלך, Shaqinator 115 Lakers View
Neezus, Nir Harari 110 Lakers View
Zayan, Yoav 110 Clippers View
URI, UriHamelech 100 Clippers View