רום ושחר

Created By: Rom Tal-Dan

2 members

Group closed. Find more groups.

Scoring: Standard

Allows late entries: No

Entries

Entry, Owner Score Champion
רום טל דן, Rom Tal-Dan 85 Bucks View
שחר . Shachar , Shachar 85 Suns View